Zoeken
Menu
​Vlag kan uit bij installateurs Foto: Shutterstock

De installateurs kunnen de vlag uithangen. De installatiebranche is de komende jaren een van de snelst groeiende sectoren in ons land, zo blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy. De branche is door een diep dal gegaan maar de crisis lijkt nu toch wel erg ver achter ons te liggen.

Het herstel is vooral te danken aan een steeds groter aandeel van de installatietechniek in woningbouw, utiliteitsbouw, infratechniek en industrie. Het aandeel installatietechniek in de totale bouwsom – de installatiequote – blijft toenemen. Bij woningen is de installatiequote in 2016 met 48,2 procent het hoogst bij groot onderhoud en renovatie, fors meer dan in 2015 toen dit cijfer uitkwam op 40 procent. Ook in de utiliteitsbouw wordt het aandeel installatietechniek steeds groter. In de nieuwbouw stijgt de installatiequote van 33,4 naar 40,4 procent, in groot onderhoud en renovatie van 34,9 naar 37,1 procent.

Trends helpt installateur

USP stelt vast dat de installatiesector profiteert van vele trends. Energiebesparing en verduurzaming, langer zelfstandig wonen, transformatie van kantoorgebouwen en de ontwikkeling naar smart buildings leveren de installatiebranche veel extra werk op. In 2016 komt het installatievolume uit op ruim 16,5 miljard euro, in 2017 groeit de markt verder naar circa 17,5 miljard euro en in 2021 zal de installatiebranche ruim 20 miljard euro omzetten.

Herstel woningmarkt goed voor installateur

De grootste volumestijgingen komen voor rekening van installatiebedrijven die actief zijn in de woningbouw. Het snelle herstel van de woningmarkt en het consumentenvertrouwen leiden tot een toename van de investeringen in badkamerrenovaties, domotica en energiezuinige woningen met zonnepanelen en warmtepompen. De komende jaren neemt de nieuwbouw vooral toe in de vrije sector, waar meer en duurdere installatietechniek wordt toegepast dan in de corporatiesector. Installateurs die zich richten op de utiliteitsbouw en infratechniek kunnen komend jaar rekenen op een marktgroei van 4 procent, terwijl ook technisch dienstverleners in de (proces-)industrie een hoger productievolume verwachten.

Instroom vakmensen in installatiebranche

In 2020 zal de werkgelegenheid in de installatiebranche volgens het rapport weer terug zijn op het niveau van voor de crisis met 135.000 arbeidsplaatsen. Maar, zo waarschuwen de onderzoekers, aandacht voor voldoende instroom van technische vakmensen en installateurs blijft hard nodig om de groeikansen te kunnen realiseren.Vooral de elektrotechniek noteert mooie groeicijfers waar installateurs van kunnen profiteren. Dat is onder meer te danken aan de toepassing van domotica en gebouwautomatisering, de opkomst van systemen en apparaten die onderling gekoppeld zijn via internet (Internet of Things), elektronische beveiliging en de snelle groei van de markt voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. In de utiliteitsmarkt profiteren installateurs de komende jaren vooral van de transformatie van bestaande kantoren en de toenemende vraag naar energieneutrale gebouwen. Ook de trend naar smart buildings stuwt het productievolume in de installatiebranche. De installaties in zulke gebouwen verzamelen Big Data, zijn met elkaar verbonden en maken voorspellend onderhoud mogelijk, trens die overigens terug worden gezien in de procesindustrie.

Ook interessant