Zoeken
Menu

Als u kwalitatief hoogwaardige installaties verkoopt, mist u wellicht klanten die de prijs te hoog vinden. De aanschafkosten zijn misschien hoog, maar wat zijn de kosten op lange termijn? Total Cost of Ownership (TCO) en Life Cycle Costing (LCC) zijn manieren om de kosten op langere termijn te berekenen.

LCC en TCO?

Life Cycle Costing (LCC) kan een onderdeel zijn van levenscyclusanalyse. Bij een levenscyclusanalyse wordt gekeken naar de milieubelasting van een product vanaf de winning van ruw materiaal, productie, verkoop, gebruik, reparatie tot en met afvalverwerking. LCC is een methode waarbij de kosten en baten van een product of dienst op de lange termijn berekend worden, inclusief investeringskosten, beheers- en onderhoudskosten en sloopkosten. Soms worden ook sociale kosten of milieukosten meegenomen in LCC, maar meestal slaat deze term puur op de financiële aspecten van een product.

Total Cost of Ownership, of TCO is min of meer hetzelfde als LCC, maar bekijkt de kosten vanuit de eindgebruiker. Dus: wat zijn de baten en kosten van het bezit van een product of het afnemen van een dienst voor de eigenaar? Belangrijke parameters in de berekeningen zijn bijvoorbeeld levensduur, energieverbruik en onderhoudskosten.

De mogelijkheid van een eerlijke vergelijking

Met de methodes van LCC en TCO wordt het beter mogelijk om producten en diensten met elkaar te vergelijken. Levensduur en gebruikskosten worden meegenomen in de kosten. In het bijzonder voor producten en diensten die wat duurder zijn, een langere levensduur hebben, completer of energiezuiniger zijn, komt deze berekening gunstiger uit.

Zo kan blijken dat de aankoopkosten weliswaar hoog zijn, maar dat de kosten op langere termijn veel lager zijn, doordat een apparaat veel minder energie verbruikt of veel langer meegaat. Vooral voor producten die een lange levensduur hebben, zoals installaties, is het dus zeker de moeite waard om als klant te weten wat de kosten op langere termijn zijn.

TCO in de installatiebranche

Als u wilt laten zien dat uw installatie of installatieservice de hogere prijs zeker waard is, kan het de moeite lonen om de TCO of LCC van uw product of dienst af te zetten tegen goedkopere, maar kwalitatief mindere concurrenten. Ook kunt u zo innovatieve installaties afzetten tegen de bestaande installaties. Op die manier heeft u een extra tegenargument als de klant overweegt naar een goedkopere aanbieder te gaan of een argument vóór een innovatief installatieconcept.

Op deze manier naar de kosten kijken, kan ook leiden tot het samenstellen van andere diensten of pakketten voor uw klanten. Zo kunt u bijvoorbeeld voorrekenen waarom een aankoop mét een onderhoudscontract lucratiever voor de klant is dan aankoop met een apart onderhoudscontract elders. Met TCO en LCC kunt u kwaliteit vertalen naar financiële gevolgen. Dat is handig, want Nederlanders zijn immers zeer gevoelig voor financiële argumenten.

Ook interessant