Zoeken
Menu
Veiligheidsladder certificaat wordt harde eis voor TenneT Foto: Shutterstock - Tekst: Mari van Lieshout

TenneT wil dat bedrijven die deel uitmaken van haar supply chain de veiligheidscultuur in hun onderneming tot een belangrijk thema hebben gemaakt. De contractpartners waaronder diverse installatiebedrijven die voor de netbeheerder aan het werk gaan, zullen over niet al te lange tijd gecertificeerd moeten zijn volgens de Veiligheidsladder (internationale benaming: Safety Culture Ladder). 'Het is nu nog geen harde eis, maar bedrijven doen er goed aan zich alvast voor te bereiden.'

TenneT heeft in Nederland en Duitsland honderden actieve leveranciers die risicovolle werkzaamheden voor haar uitvoeren. Met de levering van producten en diensten is jaarlijks zo'n 2,5 miljard euro gemoeid. Een groot deel van de opdrachten, wordt uitgevoerd door installatiebedrijven.

Veiligheidscultuur

NEN is sinds 1 juli 2016 beheerder van de ‘Veiligheidsladder’. Deze veiligheidsladder legt sterk de nadruk op de veiligheidscultuur binnen een organisatie. De Veiligheidsladder is oorspronkelijk ontwikkeld door ProRail en is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. Met de veiligheidsladder wordt de mate waarin een organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar.

Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, verzuim en schades.

Governance Code

De beslissing van TenneT om straks met  contractpartners te werken die volgens de Veiligheidsladder werken komt niet uit de lucht komen vallen. Het past ook in de ontwikkelingen rond de Governance Code veiligheid in de bouw, een initiatief van opdrachtgevers en opdrachtnemers in deze sector om de veiligheid in de bouw te verbeteren.  'TenneT is al enkele jaren met haar belangrijkste leveranciers in gesprek', vertelt Ad Huijbregts, adviseur Safety bij TenneT. 'Vorig jaar heeft onze directie uitgesproken dat certificering volgens de Veiligheidsladder een belangrijke eis wordt voor onze contractpartners. Dat willen we branche voor branche gaan implementeren omdat in de ene branche het veiligheidsbewustzijn al sterker is dan in de andere. TenneT streeft er naar om in de navolgende jaren de eis formeel op te nemen in haar inkoopproces, met als streefdatum 2018. Bovendien willen we onze contractpartners ook niet onder grote druk zetten door nu al deze eis te stellen, omdat het behalen van de certificering ook een bepaalde doorlooptijd kent. Dan zouden we wellicht  van sommigen afscheid moeten nemen. Daar heeft niemand baat bij. We hebben elkaar nodig en willen  dat we 'partners in safety' worden en blijven; doordat onze leveranciers het belang van een goede veiligheidscultuur binnen hun organisatie onderschrijven.'

Beetje haast maken

TenneT moedigt de bedrijven aan om snel werk te maken van certificering omdat er later geen uitstel meer mogelijk. Een certificeringstraject neemt al gauw een jaar tot anderhalf jaar in beslag. 

Ook interessant