Zoeken
Menu

Veel e-installateurs werken met de NEN 1010, een ingewikkelde norm over elektrotechnische laagspanningsinstallaties. Deze is nu ook nog eens vernieuwd. Dat maakt het allemaal niet gemakkelijker. Daarom hebben NEN en de verantwoordelijke normcommissie Installatievoorschriften, lage spanning (NEC 64) het ‘Platform NEN 1010’ opgericht, waar professionals hun ervaringen kunnen delen en bediscussiëren met collega’s en specialisten.

Het toepassen van NEN 1010 betekent vaak ‘het vermoeden van overeenstemming’ met de Nederlandse wetgeving (Bouwbesluit), maar ook in andere contractuele overeenkomsten wordt de norm regelmatig gebruikt als bindende voorwaarde voor de uitrusting van de elektrische installatie. NEN 1010 is daardoor onmisbaar in de Nederlandse elektrotechnische installatiepraktijk.

Platform NEN 1010 is een netwerk waar professionals die gebruik maken van de NEN 1010 terecht kunnen om hun ervaringen met de norm te delen en in discussie te gaan over de norm met vakgenoten en specialisten. De gedeelde ervaringen worden vervolgens gebruikt door de normcommissie NEC 64, voor de verdere ontwikkeling van de norm. Op het platform worden tevens nieuwe ontwikkelingen omtrent de norm gedeeld, zodat deelnemers al kunnen anticiperen op de veranderingen die gaan komen.

Wie?

Wie zich wilt opgeven voor het platform moet aan een aantal eisen voldoen. Mensen die voor het platform in aanmerking komen hebben beroepsmatig met elektrische installaties en NEN 1010 te maken en moeten in enige vorm keuzes maken en daarmee verantwoordelijkheid dragen betreffende de veiligheid van elektrische installaties.

Het platform is interessant voor degenen die hierover weleens vragen en bedenkingen hebben, daarover willen praten met collega’s en deskundigen en de ontwikkelingen op dit vlak willen volgen om klaar te zijn voor de toekomst.

Deelnemen?

Van deelnemers wordt verwacht dat zij een actieve deelname hebben in discussies en de bepaling van te belichten onderwerpen. Voor de (minimaal) twee bijeenkomsten per jaar wordt een jaarlijkse bijdrage in de organisatiekosten van € 300,- ex. BTW gerekend.

Ook interessant