Zoeken
Menu
Oproep om meer te investeren in technische beroepen

Ook het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) schaart zich achter de oproep van FME en FNV tot actie aan een nieuw kabinet. Alleen door een gecoördineerde aanpak kan Nederland de komende decennia voldoende technisch personeel opleiden om bijvoorbeeld de energietransitie te verwezenlijken en aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

Dinsdag 16 november hebben Theo Henrar namens FME en Albert Kuiper namens FNV een petitie aan de Tweede Kamer overhandigd, waarin wij de noodkreet luiden over de aanhoudende en oplopende personeelstekorten in onze sector.

Al jaren is het tekort aan technici een van de grootste belemmeringen in de technologische industrie, maar nog nooit hebben er zo veel vacatures met een technisch beroep open gestaan als in het eerste kwartaal van 2021, namelijk 96.000. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016.

FME en FNV werken daarom samen aan het aantrekkelijk maken van de sector via afspraken in een gezamenlijke strategische agenda. De urgentie is erg groot gezien alle ambities op gebied van maatschappelijk uitdagingen, zoals de energietransitie. Dit overstijgt dit de belangen van individuele partijen. FME en vakbond FNV hebben daarom samen een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer met concrete voorstellen hoe de overheid kan helpen de bijna 100.000 vacatures te vervullen. 

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) schaart zich achter de oproep tot actie aan een nieuw kabinet. Alleen door een gecoördineerde aanpak kan Nederland de komende decennia voldoende technisch personeel opleiden om bijvoorbeeld de energietransitie te verwezenlijken en aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

“Het tekort aan technisch opgeleid personeel beslaat de hele technieksector, van installateurs tot ingenieurs, en raakt daarmee alle niveaus van de technische opleidingsketen, van mbo tot wetenschappelijk onderwijs én het bedrijfsleven. Dat vraagt om gecoördineerde actie”, stelt Rob Mudde, lid van het KIVI-hoofdbestuur en Vice Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft.

Eerder deze maand werd er in een motie in de Tweede Kamer al opgeroepen tot een analyse van de effectiviteit van huidige initiatieven om het personeelstekort in de technieksector op te lossen. Dit onderzoek zou moeten dienen als basis voor een aanvalsplan waarmee een nieuw kabinet snel de tekorten in de technische sector structureel kan oplossen. “Het is goed dat de politiek nu ook tot dit inzicht is gekomen, want zonder voldoende technisch personeel kunnen we de dringende maatschappelijke opgaven van deze tijd niet het hoofd bieden. Dat is een probleem van de hele samenleving”, aldus Mudde.


Ook interessant