Zoeken
Menu
Onzekere toekomst voor gasinstallateurs Foto: Shutterstock

Zijn gasinstallaties uit de gratie? Gas is relatief duur, nadelig voor de kwaliteit van de binnenlucht en bovenal slecht voor het milieu. We moeten duurzame, groene energiebronnen gaan gebruiken. All-electricity woonwijken schieten als paddenstoelen uit de grond. Betekent dit dat het beroep van gasinstallateur binnenkort zal uitsterven?


Aardgas uit de gratie

Aan het begin van de 20ste eeuw gebruikte men vooral steenkool en olie als brandstof voor de verwarming en de warmwatervoorziening. Aardgas werd pas rond 1965 grootschalig toegepast in Nederlandse huishoudens. Nu, ongeveer 50 jaar later, lijkt ook aardgas op zijn retour. De gasbel in Groningen slinkt gestaag, en de Groningers worden regelmatig opgeschrikt door aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

Bovendien hebben we in eigen land onvoldoende gasvoorraad om langdurig in onze brandstofbehoefte te kunnen voorzien. We zijn dus ook afhankelijk van de aanvoer vanuit het buitenland. Dat ging lang goed, tot de gascrisis van 2009, toen Rusland de gaskraan naar Oekraïne dichtdraaide. Sinds die tijd streven Europese landen steeds meer naar nationale zelfvoorzienendheid.

Een ander belangrijk nadeel van aardgas is dat er bij verbranding schadelijke stoffen vrijkomen. Dat is niet goed voor onze gezondheid, en ook niet voor het milieu.

Elektriciteit is hot

Door het verslechterende imago van aardgas (en andere fossiele brandstoffen) is elektriciteit in opkomst. De elektrische auto wint bijvoorbeeld langzaam terrein. Elektriciteit is ook relatief goedkoop. Dat komt doordat de prijs van elektriciteit – in tegenstelling tot de gasprijs – niet is gekoppeld aan de olieprijs. 

Het grootste voordeel van elektriciteit is echter dat het duurzaam kan worden opgewekt uit bijvoorbeeld wind, bodemwarmte en zon. En dat is winst voor het milieu. Vanuit die visie worden er in ons land steeds meer woningen gebouwd die helemaal geen gasaansluiting meer hebben. Naar verwachting zullen er in de nabije toekomst steeds meer all-electricity woonwijken bijkomen.

Toekomst gasinstallateur

Moeten we deze ontwikkelingen beschouwen als het begin van het einde voor de gasinstallateur? We moeten erom vrezen, maar het vak van gasinstallateur zal zeker niet plotsklaps verdwijnen. De verwachting is dat aardgas langzamerhand zal worden uitgefaseerd, net als (H)CFK-houdende koudemiddelen. In welk tijdsbestek dit zal gebeuren, is moeilijk te voorspellen. Als oudere installateur hoeft u zich vooralsnog geen zorgen te maken. Voor jongeren die nu aan een opleiding tot gasinstallateur beginnen, ligt het anders. Voor hen is het wellicht verstandig om een wat breder vakkenpakket te kiezen, zodat ze in hun uiteindelijke carrière nog diverse kanten op kunnen.

 

 

Ook interessant