Zoeken
Menu
Nieuwe versie Energiecijfers en - tabellen online beschikbaar

Kennisinstituut ISSO heeft een nieuwe versie ontwikkeld van Energiecijfers en –tabellen, dit maal is de kennis online te raadplegen. Voorheen was dit werk in boekvorm bekend onder de naam Cijfers & Tabellen. In Energiecijfers en –tabellen staan kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen. Doordat de kentallen nu voor het eerst online staan, is deze vakkennis veel gemakkelijker te gebruiken en te actualiseren. Dit project is mede mogelijk gemaakt door RVO, Techniek Nederland en Wij Techniek.

De laatste versie van ‘Cijfers & Tabellen’ verscheen in 2007. Omdat veel mensen de data nog altijd toepassen, was het nodig de data te actualiseren. Uit enquêteonderzoek ontdekte ISSO dat men, naast een gedrukte versie, veel belangstelling had voor een online versie. Daarom is de online tool van Energiecijfers en –tabellen ontwikkeld. In de online tool is het onder meer veel eenvoudiger om de data te doorzoeken en het te gebruiken in rapporten. Bovendien is digitale kennis veel gemakkelijker up to date te houden.

Meer duurzame energieopwekking

Energiecijfers en –tabellen is interessant voor adviseurs op het gebied van energie, milieu, techniek en innovaties, voor installateurs en energiebedrijven, en beleidsmakers bij milieudiensten en gemeenten die aan de gang gaan met energiemaatregelen. De gegevens helpen ook bij de keuze voor maatregelen die tot een duurzamere gebouwde omgeving leiden.
De onderwerpen in de vernieuwde Energiecijfers en –tabellen zijn hetzelfde gebleven als in de versie van 2007, maar er is een aantal feiten weggelaten en bijgekomen. ‘Bij de vorige editie werkte Rijkswaterstaat er nog aan mee’, vertelt André Derksen, projectcoördinator bij ISSO. ‘In die editie stonden daardoor relatief veel energieverbruiksgetallen en kentallen over bijvoorbeeld beweegbare brugdelen. Dat aandeel is wat kleiner geworden. Aan de andere kant is het thema duurzame energieopwekking juist uitgebreid. In 2007 was dat nog iets minder een hot item dan nu.’ 

Webinar over Energiecijfers en –tabellen

Interessant voor wie inhoudelijk meer wil weten over de applicatie is het webinar van TVVL op donderdag 3 december van 11.00 tot 12.00 uur. Dat gaat specifiek over de applicatie Energiecijfers en –tabellen. Deelname is gratis. Aanmelden is mogelijk via de site van TVVL.

De online versie van Energiecijfers en -tabellen is gratis beschikbaar via de websiteect.isso.nl.

Ook interessant