Zoeken
Menu

Solar, e-mobility, LED-verlichting, slimmer werken, langer thuiswonen dankzij domotica: allemaal trends die werk gaan opleveren voor de branche. Maar eerst gaat de sector nog door een diep dal. De maatschappelijke trends zoals de vergrijzing, energieneutrale gebouwen en elektrisch rijden bieden ons tevens nieuwe kansen aan. Hoe? Kom naar Elektrotechniek 2013, van 30 september tot en met 4 oktober in Jaarbeurs Utrecht, en ontdek hoe u deze nieuwe kansen kan verzilveren.

In vier jaar tijd is een kwart van het productievolume in de branche verloren gegaan. In 2014 zal er, naar verwachting, een bodem worden gevonden als de sector een totaal productievolume realiseert van rond de 9,9 miljard euro. Renovatie kan dat niet opvangen.

De industriële installatiebedrijven, een kleine deelsector, weet juist wel te groeien. Ook bij UNETO-VNI durft men positief te blijven over de wat verdere toekomst. Hoewel de markt blijvend veranderd is en bedrijven zich moeten instellen op een lager productievolume, blijft Titia Siertsema voor de middellange termijn optimistisch. “Het aandeel installatietechniek in de totale bouwsom wordt steeds groter en neemt verder toe. En ook nu zijn er bedrijven die zich onttrekken aan de malaise en slim inspelen op de kansen die de markt biedt.”

Kans 1: vergrijzing
Een aantal maatschappelijke trends bieden kansen. De vergrijzing is kans nummer 1. Mensen zullen steeds langer thuis blijven wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben. Nieuwe technologie, zoals het op afstand monitoren van bijvoorbeeld hartpatiënten, gaat doorbreken. Ook UNETO-VNI ziet dit als een kans. Met domotica en beveiliging kunnen de zorgkosten worden teruggedrongen.

Trend 2: connected community
De trend connected community sluit hier op aan. ICT gaat een veel grotere rol in de samenleving spelen en dat biedt e-installateurs kansen. Carl Meeuwissen, bij TVVL verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van scholingen, vat dit samen onder de noemer digitale automatisering. “Technieken regelen via IP-technologie komt in een stroomversnelling. Steeds meer installaties zullen op afstand worden bestuurd. Camerasystemen, gebouwbeheersystemen, storingen op afstand oplossen. We zien een verschuiving van ter plekke zaken oplossen naar op afstand storingen verhelpen.” Dat heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijven. Minder handjes, meer knappe koppen. Capaciteit gaat verschuiven van de uitvoering naar de engineering. Ook in de industriële installatiebranche speelt dit.

Trend 3: CO² neutrale woonomgeving
De derde trend is de CO² neutrale woonomgeving. Nederland heeft nog een inhaalslag te maken op het vlak van hernieuwbare energie. “De installatiebranche staat in de frontlinie om gebouwen, woningen, het publieke domein en de industrie energiezuiniger te maken. E-installateurs zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van de infrastructuur voor e-mobiliteit, bij groene datacenters”, zegt Titia Siertsema. 

Koplopers uit de elektrotechnische installatiebranche tonen op Elektrotechniek 2013 de innovaties. Onder meer in Hal 10 waar de E-Future Arena staat, waar de gehele week aansprekende en actuele thema’s voorbij komen met inspirerende sprekers en panel discussies met captains of industry. Ook de vele kennissessies, praktische informatie van exposanten en inspirerende voorbeelden op Elektrotechniek helpen de bezoeker op weg om de kansen te pakken. Om samen met anderen nieuwe concepten te bedenken.

Ook interessant