Zoeken
Menu
​NEN 1006 met veel trots gepresenteerd tijdens VSK Foto: Shutterstock

Lange tijd is er aan gewerkt, maar op de VSK beurs werd het met veel trots gepresenteerd: de nieuwe NEN 1006. Hierin worden de eisen waaraan een goede waterinstallatie moet voldoen uitvoerig beschreven. In NEN 1006 zijn Europese normen verwerkt en aangevuld met Nederlandse eisen. Voor leidingwaterinstallaties gelden veel regels op het gebied van bijvoorbeeld hygiëne en duurzaamheid die worden beschreven in de NEN 1006 om te zorgen voor veilige en goede drinkwatervoorziening.

Volgens Rosé Derwort van Kiwa is met het verschijnen van NEN 1006 een belangrijke stap gezet. “Het is belangrijk dat de verschillende partijen zoals architecten, installateurs, producenten van verschillende apparatuur en leidingmaterialen, kennisinstituten en gebouwenbeheerders goed samenwerken en zich aan dezelfde afspraken houden. Als dat gebeurt, zullen installaties er veiliger op worden en zijn zij beter te onderhouden.” Dat is nu nog beter mogelijk door NEN 1006: een blauwdruk voor een goede waterleidinginstallatie van het leveringspunt naar de eindgebruiker.

Praktijkvoorbeelden

In NEN 1006 worden belangrijke eisen beschreven, maar hij beschrijft lang niet alle kant en klare voorbeelden. NEN 1006 pakt problemen die voorkomen bij de bron aan zodat alle stakeholders volgens dezelfde manier zullen werken. “Het is niet zo maar een boekwerk dat eenmaal wordt gelezen en vervolgens in de kast verdwijnt,” legt Derwort verder uit, “het is belangrijk dat het goed wordt gebruikt en aangevuld door de verschillende gebruikers.” Nauwe samenwerking en goede communicatie tussen de gebruikers is zodoende essentieel.

Helderheid door NEN 1006

Voorheen waren er verschillende wetten en regels die afzonderlijk werden benaderd. NEN 1006 heeft deze gebundeld en is een blauwdruk voor een goede installatie en het onderhoud daarvan. “Elk praktijkvoorbeeld is weer anders. Daarom zijn in de waterwerkbladen praktijkvoorbeelden opgenomen die weer verwijzen naar NEN 1006. NEN 1006 is namelijk tamelijk generiek en praktijk voorbeelden zijn noodzakelijk. Daarnaast is feedback van de gebruikers belangrijk. Voor een ziekenhuis gelden namelijk compleet andere eisen dan voor een woongebouw of een voetbalstadion. Met NEN 1006 kunnen de verschillende stakeholders ervoor zorgen dat al deze gebouwen straks voldoen aan de wettelijk gestelde eisen, hoe complex de installatie ook is.”

Ook interessant