Zoeken
Menu
InstallatieAcademy, grip op leren Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip, Beeld: Shutterstock

Er is een Van Dorp Academie, een Van Lente Academy, een Kremer Training Academy en een Breman Academy, om maar wat namen te noemen. Een belangrijk deel van zo’n Academy bestaat uit een bedrijfsschool. Steeds meer grote installatiebedrijven geven op die manier zelf invulling aan de interne vakopleiding.

De Breman Academy is in het leven geroepen om flexibel in te kunnen spelen op de ontwikkelingsbehoefte van zittende medewerkers en om de instroom van nieuwe medewerkers vaktechnisch te kunnen faciliteren. Wim Wittekoek, manager Personeel & Organisatie bij Breman: ‘We zijn zo’n jaar of vier geleden begonnen met de Academy, de bedrijfsschool bestaat al veel langer, en het loopt goed. We hebben al heel veel medewerkers een opleiding, training of traject kunnen bieden. De Breman Academy bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder de geaccrediteerde bedrijfsschool die zorg draagt voor de invulling van de beroepspraktijk van BBL’ers, maar ook voor de pilot Co2 erkenningsregeling en de opleiding OK CV. Voor de theorie in het BBL-traject gaan ze naar een ROC. Die BBL’ers zijn overigens niet alleen jongeren, we richten ons ook actief op zij-instromers. Ze zijn vaak al iets ouder en hebben financiële verplichtingen. Ze komen direct bij ons in dienst en krijgen salaris, en dat is een voorwaarde om deze groep binnen te krijgen. Het unieke van onze Academy is dat wij naast de bedrijfsschool ook voor middenkader zoals leidinggevend monteurs, werkvoorbereiders, projectleiders en management leer- en ontwikkelingsoplossingen bieden.’

Van monteur tot directeur

Alle Bremannen en Brevrouwen kunnen zich ontplooien via de Breman Academy. Wittekoek: ‘We hebben lange en korte trajecten, voor alle niveaus: van leerlingmonteurs, middenkader personeel, trainees die parttime studeren aan de HIT tot aan managementtrainingen voor directies. Het zijn technische opleidingen, maar ook de soft skills komen aan bod bijvoorbeeld in de vorm van een training Professioneel Klantcontact voor servicemonteurs. We ontwikkelen de scholingstrajecten deels zelf, en deels kopen we ze in bij reguliere opleiders. Het mooie van onze Academy is dat we kunnen inspelen op veranderingen in de branche, want er gebeurt natuurlijk een heleboel. Ook vragen vanuit de Breman bedrijven kunnen leiden tot de ontwikkeling van een maatwerk scholingstraject. We krijgen van de medewerkers terug dat ze erg tevreden zijn over de Breman Academy. Het werkt aan alle kanten.’ 

BPV en afstudeeropdracht

Kremer heeft jaarlijks zo’n 16 BBL-leerlingen en 6 tot 8 BOL’ers rondlopen. Hubmanager en opleidingscoördinator Nienke Koning van Kremer: ‘Veel BBL’ers kiezen ervoor om bij Kremer te blijven als ze hun opleiding hebben afgerond. Van de BOL’ers blijven er meestal zo’n twee. We bieden complete opleidingen waarbij jongeren een praktijkopleider en een werkplekbegeleider krijgen toegewezen. Zij, maar ook de afdelingsmanager, helpen de leerlingen met het aanleggen van een dossier over hun beroepspraktijkvorming (BPV) en met het uitvoeren van praktijkopdrachten. Maar ook stagebegeleiding gedurende een lange blokstage, of het bedenken en begeleiden van afstudeeropdrachten. Omdat wij verschillende divisies hebben, waaronder installatietechniek, industriële automatisering en duurzame technieken, kunnen we leerlingen/ studenten een veelzijdige stage bieden.’
Ieder jaar kan Kremer zo’n 10 tot 15 HBO- en universitaire studenten plaatsen voor een stage of een afstudeeropdracht. Koning: ‘Van die groep is het wisselend hoeveel we er kunnen behouden. Dat hangt voor een groot deel af van hoe ver ze met hun studie zijn.’ Kremer is aangesloten bij de Innovatiehub. De hubmanager/opleidingscoördinator werft stage- en afstudeeropdrachten binnen de afdelingen van Kremer. Dat kunnen projecten of ideeën zijn waar tot dan toe nog geen tijd voor was. En soms zijn het deelprojecten die onder een groter geheel vallen.’

Kennissnacks

De Kremer Training Academy (KTA) richt zich op jonge instromers, maar ook op medewerkers die al in dienst zijn. Er worden regelmatig ontwikkelgesprekken gevoerd en gepeild hoe het staat met de ambities van medewerkers. Afhankelijk daarvan zijn er diverse opleidingstrajecten mogelijk, zowel intern als in samenwerking met een extern opleidingsinstituut. Speciaal om kennis uit te wisselen en medewerkers te informeren, werd een Online Learning Platform in het leven geroepen. Daar kunnen medewerkers toolboxen bekijken en updates van cursussen en opleidingen volgen. Koning: ‘Met dit platform houden wij onze medewerkers op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de installatietechniek. We noemen die kleine ‘brokjes’ informatie kennissnacks. Het zijn korte informerende filmpjes, foto’s, infographics etc. om iets duidelijk te maken. Zo maken we de theorie bijna letterlijk behapbaar.’

Ook interessant