Zoeken
Menu
Installateurs zien bouwkunde en installatietechniek steeds meer versmelten Foto: Shutterstock

Installateurs zien een toenemende versmelting van bouwkunde en techniek op zich afkomen. Dat blijkt uit de Whitepaper Personeel in de Bouw van Bouwkennis. De uitkomsten zijn gebaseerd op het onderzoek Bouwbarometer, een samenwerkingsverband tussen USP Marketing Consultancy en BouwKennis. Het onderzoek wordt vier maal per jaar uitgevoerd onder diverse marktpartijen waaronder architecten, aannemers B&U, installateurs en bouwmaterialenhandelaren.

Zo'n 40 procent van de installateurs verwacht dat grote veranderingen in competenties in de bouw zullen optreden. Daarmee scoort de installatiesector veruit het hoogst van alle onderzochte marktpartijen. Installaties worden steeds complexer en de kennis van meerdere disciplines is van belang om het beste rendement te behalen, oordelen de installateurs. Het gaat vooral om het energiezuinig maken van de bestaande gebouwenvoorraad. Het personeel moet al deze veranderingen ook bij kunnen houden. Opvallend daarbij is wel dat slechts 55 procent van de installateurs erop vertrouwt dat het competentieniveau van hun personeel toereikend is.

Naast architecten besteden installateurs een relatief groot deel ( 2,69 procent) van de loonkosten aan scholing. Niet zo verwonderlijk omdat dit dan ook de beroepen zijn die relatief veel met technologische vernieuwing te maken  hebben.

Ontwikkelingen bijbenen

In het onderzoek zijn de respondenten enkele stellingen voorgelegd die een specifieke link leggen tussen technologische veranderingen en personeelsvraagstukken. Het gaat dan om vragen als: kan  de huidige generatie de technologische innovaties in de sector wel bijhouden? En in hoeverre wordt de productie van prefab elementen volledig door robots verricht?

Een kwart van de installateurs vindt dat de innovaties de huidige generatie te snel gaat. De andere marktpartijen zijn hier niet zo uitgesproken over. De robotisering van de productie van prefab elementen wordt vooral plausibel geacht door de handelaren (per saldo 43 procent). Overigens is het saldo ook bij de andere partijen  positief.

'Bouwvreemd' personeel

'Bouwvreemd’ of branchevreemd personeel kan uit diverse sectoren worden gehaald om in te spelen op de verschillende disrupties in de bouw. ICT'ers zouden zich, gezien hun technische kennis, BIM snel eigen moeten kunnen maken. Projectmanagers uit de ICT-sector zijn wellicht bij uitstek geschikt om de implementatie van BIM bij bedrijven in de bouw in te luiden. Installateurs plaatsen steeds vaker sensoren in gebouwen die enorme hoeveelheden data verzamelen. Data-analisten kunnen deze data structureren en analyseren. Het blijkt dat de partijen in de bouwkolom vooral een toename van ICT’ers verwachten. Met name installateurs en handelaren verwachten een grote toename van branchevreemd personeel.

Specialisme

De afgelopen decennia is het aantal specialismen in de bouw steeds verder toegenomen. Deze ontwikkeling voltrekt zich parallel langs de verdere uitbesteding van taken aan onderaannemers.  Per saldo denkt 51 procent van alle respondenten dat deze tendens zich voortzet. Opvallend is dat het ook hier weer de installateurs zijn die samen met architecten het hoogst scoren. Meer dan 60 procent van de respondenten uit deze  beroepsgroepen verwacht dat verdere specialisatie een trend is die voorlopig nog aanhoudt.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Gerelateerde producten