Zoeken
Menu
Hoe kom je aan een verplichte aanwijzing van vakbekwaam personeel? Foto: Shutterstock

Elektrotechnische installaties mogen enkel aangelegd en onderhouden worden door erkende bedrijven met aangewezen vakbekwaam personeel. Bij gastechnische installaties is dit nog niet het geval, daarom wordt er gekeken of dit voor deze tak van sport ook nodig is. Voldoe jij als werkgever zijnde aan alle wettelijke verplichtingen daarvoor? En hoe kan jij dat controleren? Hoe weet jij of jouw aanwijsbeleid volgens de normen plaatsvindt? In dit stappenplan vind je er alles over.

Jij bent als ondernemer, volgens de richtlijnen van de Arbo-wetgeving, natuurlijk verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor jouw werknemers. Dit betekent dat jij onder andere moet investeren in algemene en persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast moet jij jouw werknemers duidelijk inlichten over de gevaren die gepaard gaan met hun werkzaamheden en hoe zij in geval van nood kunnen en moeten handelen.

Leg de vakbekwaamheden vast

Als werkgever moet je natuurlijk voorkomen dat werknemers fouten maken waardoor ze zichzelf en anderen in gevaar kunnen brengen. Dit gebeurt vaak door onwetendheid. Daarom is het erg belangrijk dat de reikwijdte van de werkzaamheden van jouw medewerkers en hun bekwaamheden, denk hierbij aan instructies en diploma’s, goed vast te leggen. Dit komt allemaal in het aanwijsbeleid te staan. Zorg er daarbij ook voor dat de aanwijzing van de werknemers passend is met het werk- en kennisniveau.

Verschillende aanwijsniveaus toewijzen

Al enige tijd is het aanwijsbeleid er voor bedrijven in de elektrotechniek. Omdat er nog gecontroleerd wordt of er voor gastechnische installaties ook een verplicht aanwijsbeleid benodigd is, zijn er nog geen verschillende niveaus bekend voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren aan, met of nabij installaties. Daarom wordt gekeken naar de vier verschillende aanwijsniveaus voor de elektrotechniek:

  • Voldoende onderricht persoon
  • Vakbekwaam persoon
  • Installatieverantwoordelijke
  • Werkverantwoordelijke

Zonder aanwijzing verboden om handelingen te verrichten

Werknemers met bepaalde verantwoordelijkheden, moeten soms ook voldoen aan bepaalde opleidingen, zoals in de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 is bepaald. Als deze werknemers geen schriftelijke en dus formele benoeming hebben, mogen zij dus ook geen handelingen verrichten aan installaties. Het is als werkgever jouw verantwoordelijkheid om dit te controleren en te waarborgen. Het is belangrijk om te weten dat het hierbij niet uitmaakt welke andere opleidingen een medewerker heeft gevolgd, of wat precies zijn functie is. Hij of zij moet officieel bevoegd zijn, anders voldoe je niet aan de eisen van het Arbobesluit.

Is alleen een benoeming al voldoende?

Jij vraagt zich vast af of jij er met enkel een benoeming al bent. Dit is niet het geval. Als de aanwijzing voor jouw medewerkers namelijk geregeld is, moet je periodiek zorgen voor nascholing, bijvoorbeeld over de bedrijfsregels en -voorschriften, maar ook over de risico’s en veiligheidseisen. Op deze manier blijven jouw werknemers zich bewust van de risico’s van het vak en zullen ze daardoor minder ongelukken maken.

Het aanwijsbeleid regelen: een stappenplan

Door dit stappenplan te volgen, kan je de aanwijzing van jouw bedrijf regelen.

Stap 1: maak een analyse van de werkzaamheden binnen jouw bedrijf

Zoals al eerder beschreven, bepaal jij bij de eerste stap de reikwijdte van de werkzaamheden binnen jouw bedrijf. Hierin betrek je werkzaamheden en personen, maar ook veiligheidsmaatregelen en installaties. Als je hier hulp bij nodig heeft, dan kan een consultant je hierbij goed helpen. Deze kan de werkzaamheden observeren en verschillende werknemers interviewen om een onafhankelijk overzicht te krijgen.

Stap 2: ontwikkel bruikbare werkinstructies

Het is belangrijk om bruikbare werkinstructies te ontwikkelen die binnen all takken van het bedrijf passen. Bekijk welke medewerker op welk niveau kan worden aangewezen en welke werkinstructies daar dan bij passen. Het is slim om dit te laten doen door een vakspecialist. Jouw werknemers kunnen dan namelijk zonder belemmeringen het werk blijven doen en doet het geen afbreuk aan de juridische verantwoordelijkheden van jou als ondernemer.

Stap 3: bepaal het kennisniveau van de werknemers

Je gaat testen of jouw medewerkers het gewenste niveau van vakkennis hebben. Als een medewerker geen aantoonbare diploma’s heeft, kun je het kennisniveau ook in kaart brengen door een ervaringsassessment te laten uitvoeren. Op deze manier kan je alsnog een borging voor het gewenste niveau bewerkstelligen.

Stap 4: wijs werknemers aan, borg de veiligheid en stel wettelijke verplichtingen van jou als werknemer vast

Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een periodieke scholing van jouw werknemers. Hierna moet je jouw medewerkers officieel aanwijzen via een aanwijsbrief. Alle medewerkers binnen jouw bedrijf moeten deze schriftelijke benoeming met daarin hun type benoeming en bijbehorende verantwoordelijkheden ondertekenen. Zo is het beleid goed gedekt binnen jouw organisatie.

Direct jouw aanwijsbeleid regelen

Je wilt natuurlijk tijdig en goed jouw aanwijsbeleid regelen en zeker weten dat je aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Kenteq is vakspecialist op dit gebied en zij kunnen een compleet aanwijsbeleid op stellen dat volledig is toegespitst op jouw bedrijf. Op deze manier kan je de permanente educatie en vakbekwaamheid van jouw medewerkers borgen. 

Tekst: Kenteq

Ook interessant