Zoeken
Menu
Een leven lang leren in de installatiebranche Foto: Shutterstock

Door de snelle technologische en demografische veranderingen is niet alleen de installatiebranche, maar de hele maatschappij in beweging. Dit heeft z’n weerslag in het onderwijs, want een diploma waarmee een werknemer de arbeidsmarkt op gaat is een aantal jaren later alweer verouderd. Vandaar dat er nu een ‘nieuwe’ term z’n intrede doet: ‘een leven lang leren’.


De derde industriële revolutie

Niet alleen in de installatiebranche, maar in bijna alle werkvelden zijn er de laatste jaren veel vernieuwingen ingevoerd. Er wordt zelfs gesproken van een ‘derde industriële revolutie’, waarbij de invloed van de computer en draadloze technologie op werkprocessen eigenlijk de komende jaren pas écht zichtbaar zal worden.

Veel banen worden overgenomen door computers, maar er zullen daarnaast ook andere banen en ondernemerskansen ontstaan, zogenaamde future jobs. De 21ste eeuw lijkt nu pas echt begonnen en deze vraagt om nieuwe vaardigheden: zogenaamde 21st century skills zoals samenwerken, creativiteit, kritisch vermogen en kennisdeling. Een diploma alleen is niet meer genoeg; om ontstane kansen te zien en te grijpen moet iedereen een leven lang leren.

Veelvormige verandering in stroomversnelling

In de installatiebranche lijkt deze vernieuwing vanuit verschillende richtingen in te grijpen. Installaties wordt voorzien van slimme technologie; om het milieu te sparen wordt er gezocht naar andere vormen van energieopwekking; bouwprocessen zijn sterk aan het veranderen… En zo zijn er nog wel meer voorbeelden op te noemen. Het ziet er naar uit dat deze veranderingen alleen nog maar in een stroomversnelling zullen komen. 

Andere vaardigheden

De nieuwe materialen en technologieën in de installaties zelf vragen om andere kennis en vaardigheden. Bij de omschakeling naar duurzame energie komen zogenaamde green skills goed van pas. De 21st century skills zijn nodig om goed te kunnen samenwerken tijdens het bouwproces dat met het Bouw Informatie Model (BIM) werkt. Er valt dus altijd veel bij te leren.

Het is niet voor niks dat er nu wordt gesproken van een onderwijsrevolutie waarbij het belangrijk is dat iedereen die een baan heeft ook door blijft leren om zijn/haar werk goed te kunnen blijven uitoefenen. 

Een leven lang leren in de installatiebranche

De term ‘een leven lang leren’ komt niet specifiek uit de installatiebranche, maar is zeker wel van toepassing. Het zal in de nabije toekomst een algemene norm worden dat mensen niet meer rond hun achttiende stoppen met leren, maar gedurende hun werkzame leven altijd blijven doorleren. Dat doen ze niet alleen op officiële cursussen en congressen, maar ook van elkaar. Ouderen kunnen hun ervaring overdragen aan de jongeren en de jongeren kunnen hun nieuwe kennis en vaardigheden weer aan de ouderen overdragen. Het wordt steeds meer van belang voor werkgevers en zzp'ers om te zorgen dat er een goed leerklimaat is in de werkomgeving. In andere branches zijn werkgevers en zzp'ers bezig bijvoorbeeld om onderwijsfondsen op te richten of bijscholing en omscholing samen vorm te geven. Er ontstaan zelfs uitzendbureaus die het concept van een leven lang leren meenemen in hun arbeidsvoorwaarden. Met de verandering van het werk, verandert het onderwijs binnenkort ook.

Ook interessant