Zoeken
Menu
Duurzaamheid in opleidingen w-installaties Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Shutterstock

In alle branches en sectoren staat duurzame ontwikkeling volop in de belangstelling. Zo ook in de werktuigbouwkunde. De rol van mbo-ers in de ontwikkeling van duurzaamheid groeit. Ze staan open voor innovatie en hebben verfrissende ideeën over de transitie naar een duurzame samenleving.

De projectgroep Duurzaam MBO (DMBO) stimuleert de aandacht voor duurzaamheid binnen het onderwijs. Het doel is dat studenten kennis van duurzame ontwikkeling opdoen, besef krijgen van de relatie tussen duurzame ontwikkeling en het eigen vakgebied, en kunnen samenwerken met andere vakdisciplines in latere beroepssituaties op het gebied van duurzaamheid. Op de site van DMBO is voor een heleboel beroepen in de richtingen Groen en welzijn, Techniek en Handel beschreven hoe duurzaamheid daar speelt. 

Branche-specifieke informatie

Ook is er allerlei branche-specifieke informatie te vinden. Voor de studenten w-installaties is dat bijvoorbeeld informatie over het innovatieve Dry to Cool multisplit systeem, dat indirecte verdampingskoeling combineert met het slim drogen van lucht. Het systeem koelt vier keer zuiniger dan een conventioneel type, en dat zonder gebruik van compressoren en schadelijke F-gassen. Met een multisplit systeem is het mogelijk om verschillende ruimtes in een pand afzonderlijk te koelen. Door deze informatie in de opleiding aan te bieden, zijn alle studenten van zo’n ontwikkeling op de hoogte. Want anders is het maar de vraag wie dat systeem op welk moment in de praktijk gaat tegenkomen. 

Spin in het web

Werktuigbouwkundige installaties kunnen een grote bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving. Met de hele verduurzaming van het bestaande woningbestand richting label A zijn duurzame installaties de spin in het spreekwoordelijke web. Belangrijk dus dat studenten werktuigbouwkunde voldoende kennis en vaardigheden opdoen. Daaronder vallen basiskennis van hydraulica bij duurzame warmte- en/of koude-opwekkingsystemen, van energiezuinige (HR-)ventilatiesystemen en van laagtemperatuur verwarmingssystemen (LTV). 

Een aantal belangrijke vaardigheden zijn het kunnen instellen, installeren en in bedrijf stellen van eenvoudige installaties. Voorbeelden daarvan zijn: energie monitoring systemen en -regelingen, duurzame energie-opwekkers (hydraulisch), warmtepompsystemen en –regelingen, PV systemen en –regelingen, (HR) ventilatie-systemen en -regelingen, en laagtemperatuur verwarmingssystemen en -regelingen. Toekomstige werktuigbouwkundige installateurs moeten verder onder andere de voorschriften omtrent milieubelastende stoffen kennen, met een milieuzorgsysteem kunnen werken, de gezondheids- en milieueffecten van diverse materialen kennen, en voldoende van hygiëne weten. 

Soft skills

Kennis en vaardigheden belangrijk, maar dat geldt ook voor de zogenaamde soft skills. Denk aan samenwerken met collega’s, ook in andere disciplines, kunnen omgaan met kritiek en met druk in wisselende werksituaties. Studenten en stagiaires moeten verder verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van hun werk, vragen durven stellen, problemen melden. Als er een keer een opmerking of punt van kritiek op het werk is, is het de bedoeling dat hij/zij daarvan leert.  

Communiceren is voor alle beroepsbeoefenaren enorm belangrijk. Informatie en ervaringen uitwisselen, successen en tegenvallers met elkaar delen, uitspraken verifiëren, luisteren naar elkaar: het wordt er altijd en overal beter van. In de praktijk is het nodig om te kunnen overleggen met de uitvoerder over de voortgang en de volgorde van de werkzaamheden die gedaan moeten worden om een project of klus tot een goed einde te brengen. Communiceren is trouwens niet alleen belangrijk voor studenten of jonge beroepsbeoefenaren. Ook voor mensen van boven de 20 warm aanbevolen! Want communicatie is onmisbaar bij het uitdragen van het belang van duurzaamheid naar klanten, collega’s, leveranciers. Én om jongeren te inspireren om de techniek en met name de werktuigbouwkunde in gaan.

Ook interessant