Zoeken
Menu
Duurzaamheid in opleidingen elektrotechniek Tekst: Marion de Graaff, Tekstbureau ’t Kofschip. Beeld: Pixabay.com

De projectgroep Duurzaam MBO (DMBO) wil duurzaamheid binnen het onderwijs bevorderen. Speerpunten daarbij zijn dat studenten kennis van duurzame ontwikkeling opdoen, besef krijgen van de relatie tussen duurzame ontwikkeling en het eigen vakgebied, en kunnen samenwerken met andere vakdisciplines in latere beroepssituaties op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame ontwikkeling is key in onze samenleving. In alle branches en sectoren, dus ook in de installatietechniek. DMBO wil duurzame ontwikkeling vanuit kennisdeling en -ontwikkeling integreren in het onderwijs, en laten zien dat er aantrekkelijke carrièreperspectieven voor jongeren zijn. Mbo-ers spelen al een grote rol in de ontwikkeling van duurzaamheid en dat wordt alleen maar meer; zij zijn immers de uitvoerders en de vakkrachten die het werk doen. DMBO zegt: laat die jongeren dus meedenken, creatief zijn, en oplossingen vinden in de transitie naar een duurzame samenleving. 

Lesprogramma’s 

Op de site van DMBO is voor een heleboel beroepen in de richtingen Groen en welzijn, Techniek, en Handel beschreven hoe duurzaamheid daar speelt. DMBO biedt concrete informatie over allerlei onderwerpen op het gebied van duurzame ontwikkeling, branche-specifieke informatie over de relatie tussen duurzame ontwikkeling en de verschillende vakgebieden, en verschillende lesprogramma’s om het onderwijs te ondersteunen.

Bewustwording, kennis en vaardigheden

Ook in de elektrotechniek is duurzaamheid een hot item. Een van de kerndoelen luidt: “De beginnend beroepsbeoefenaar installeert en optimaliseert (innovatieve) elektrotechnische installaties die bijdragen aan verduurzaming van de gebouwde omgeving.” Het gaat enerzijds om de bewustwording dat elektrotechniek belangrijk is in de omslag naar een echt duurzame leefomgeving. Aan de andere kant gaat het heel praktisch om vakkennis en vaardigheden. Binnen de discipline elektrotechniek is duurzaamheid op allerlei manieren vorm te geven. Door systemen te installeren die schone energie opwekken, door energiebesparende systemen te installeren en optimaal in te regelen. Daarvoor is veel vakkennis nodig, onder andere op het gebied van domotica, duurzame energieopwekking, energiemonitoringsystemen, energiezuinige lichtsystemen en –regelingen, en power quality. Vervolgens moet die kennis ook in de praktijk kunnen worden gebracht door verschillende systemen te installeren, in bedrijf te stellen en / of te monitoren.

Daarnaast is het belangrijk dat de toekomstige elektrotechnisch installateur de voorschriften omtrent milieubelastende stoffen kent, met een milieuzorgsysteem kan werken als dat van toepassing is, weten wat de gezondheids- en milieueffecten van allerlei materialen zijn, en  voldoende van hygiëne weten. Om maar wat dingen te noemen. 

Communiceren

Kennis en vaardigheden zijn één ding, maar zogenaamde soft skills zijn ook heel belangrijk bij duurzaam werken. Dat betekent dat een student/stagiair/jonge installateur leert communiceren en samenwerken met collega’s, ook als die zich met andere disciplines bezighouden. Hij moet zijn ervaringen met duurzame techniek en energiebesparing delen en leren van wat hij doet en wat hij van anderen hoort. Verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van zijn werk hoort er ook bij, net als problemen melden als die zich voordoen. Communicatie met de uitvoerder is ook belangrijk. Een beginnend beroepsbeoefenaar moet  begrijpen wat er moet gebeuren, en waarom dat zo is.  

Misschien is het belangrijkste toch wel dat duurzaam installeren bij toekomstige en jonge elektrotechnici tussen de oren moet gaan zitten. Als dat groene besef er eenmaal is, is het een kwestie van uitvoeren en … het uitdragen! Naar klanten, collega’s, leveranciers, en naar al die  jongeren (m/v) die na hen de elektrotechniek in gaan.

Ook interessant