Zoeken
Menu
“Druk op warmtebranche mag niet ten koste gaan van de veiligheid” Bron: Stichting Warmtenetwerk. Beeld: Shutterstock.com

De komende jaren zal de druk op de warmtebranche toenemen. Maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid in de sector, vinden de initiatiefnemers van de Governance Code ‘Samen veilig werken aan warmte’. Het doel is de warmtebranche veiliger te maken, waarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zich committeren aan het thema.

De initiatiefnemers van de Governance Code zijn Nuon Warmte, Eneco, A.Hak, MVOI, Nijkamp Aanneming, Siers, Van den Heuvel aannemingsbedrijf, Visser & Smit Hanab. Allen leden van Stichting Warmtenetwerk.

Zes thema’s

De Governance Code ‘Samen veilig werken aan warmte’ is door de deelnemende partijen vertaald in zes thema’s, die het komende anderhalf jaar aan bod komen. Per kwartaal wordt een van deze thema’s behandeld in een passende campagne. Het eerste thema is ‘Goede voorbereiding is veilige uitvoering’. De campagne voor dit thema is 1 april van start gegaan met inhoudelijke stripjes en een interactieve werkvorm. De verwachting is dat Nuon samen met Eneco als marktleider de trend zetten voor het toepassen van de Governance Code. Uiteindelijk hopen de initiatiefnemers dat de hele warmtesector aansluit bij de campagne.

Werkdruk door energietransitie

Veiligheid staat nog wel eens op gespannen voet met de snelheid en noodzaak van de energietransitie, merkt Marjan Wilmink, adviseur veiligheid en gezondheid bij Nuon Warmte. “De werkdruk in de warmtebranche ligt hoger doordat de noodzaak van de energietransitie breed gevoeld wordt. Daarom moeten we als sector slimmer en beter opereren zodat we én sneller én veiliger kunnen werken en niet alle problemen bij de uitvoering komen te liggen.”

Jan Rooijakkers, Voorzitter van Stichting Warmtenetwerk, onderstreept dit. “Het versnellen van de energietransitie en het borgen van veiligheid gaan hand in hand met elkaar. Juist nu in een tijdperk waar innovatie en daadkracht binnen de warmtesector groter zijn dan ooit.” Ook juicht hij toe dat andere spelers in de warmtebranche zich aansluiten. “Samenwerken is waar wij met onze leden voor staan, ook op het vlak van veiligheid. De Governance Code is een goed middel om dit te realiseren.” 

Campagne

De campagne wordt ondersteund door branchevereniging Energie-Nederland en door Stichting Warmtenetwerk. Er wordt aan een webpagina gewerkt voor de Governance Code ‘Samen veilig werken aan warmte’ op de website van Energie-Nederland. De lancering wordt binnenkort bekend gemaakt.Ook interessant