Zoeken
Menu
De belangrijkste factoren voor een goede samenwerking Foto: Shutterstock

Anno 2015 leveren bedrijven steeds meer nieuwe producten. De mogelijkheden zijn groter en consumenten zijn kritischer. De wereld verandert voortdurend en bedrijven moeten daarin meegaan. Om veranderingen door te voeren, wordt vaak voor een project gekozen.

Om een project succesvol te laten verlopen is een goede samenwerking tussen beide partijen vereist. Het is dan ook belangrijk om uit te lichten welke factoren bijdragen aan een goede samenwerking.

Respect

Respect is een vereiste. Als er geen respect is dan is er geen vertrouwen. De andere partij krijgt wellicht het gevoel dat anderen verantwoordelijkheden ontlopen of hun verantwoordelijkheden toedichten die niet bij hun horen. Wanneer er respect is, is er ook vertrouwen.

Communicatie

Effectieve communicatie is een basisvoorwaarde voor een professionele samenwerking. Goed communiceren, het klinkt in de theorie eenvoudig, maar het erg lastig in de praktijk. Niet goed lopende communicatie kan leiden tot verspilling van tijd, materiaal, materieel en vooral ook verlies van motivatie en verlies van kwaliteit. Om goed te communiceren moet je kunnen luisteren naar de ander en informatie duidelijk kunnen overdragen.

Taak- en rolverdeling

Een duidelijke taakverdeling zorgt voor structuur. Werknemers moeten weten wat zij kunnen doen per dag en hoeveel tijd elke taak in beslag neemt. Ook moeten de rollen duidelijk zijn, de projectmanager hoort de leiding te nemen en taken te delegeren onder zijn leden. De projectleden moeten hem kunnen ondersteunen waar nodig.

Het doel

De belangrijkste factor voor een goede samenwerking is dat het voor iedereen duidelijk is wat het doel is van het project. Waar doe je het voor? Welk resultaat wil je neer kunnen zetten? Hoe wil je dat bereiken? Wanneer dat duidelijk is, heeft iedereen een resultaat waar hij naartoe kan werken.

Ook interessant