Zoeken
Menu
Build Up Skills helpt installateurs met app vakbewaamheid over verduurzaming Tekst: Mari van Lieshout, Beeld: Shutterstock

Installateurs moeten hun vakmanschap over het verduurzamen van bestaande woningen up-to-date houden, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. Het project Build Up Skills helpt hen een handje in de goede richting. De app heeft inmiddels al zo'n 800 gebruikers.

De app is een ontwikkeling van SBRCurnet, ISSO, OTIB (opleiding -en ontwikkelingsfonds voor het technisch installatiebedrijf), Kenteq en vier ROC’s. Het gebrek aan technische kennis en het tekort aan vaklieden in de installatietechniek is de grootste drijfveer. Al in 2013 constateerde een aantal kennisinstituten en vakopleidingen in de bouw en installatietechniek dat er in 2020 een tekort dreigt van 70.000 vakmensen die deskundig zijn op het gebied van nieuwe verduurzamingstechnieken.

Voor Build Up Skills werd een uitgebreide analyse gemaakt welke kwalificaties bijgespijkerd moesten worden en hoe het bijscholingsaanbod georganiseerd moest worden. Daaruit bleek onder meer dat het reguliere ROC-onderwijs de innovaties in het verduurzamen van de bestaande bouw nauwelijks kon bijbenen.

Diverse specialismen

'Nieuwe technieken op het gebied van bijvoorbeeld luchtdicht bouwen en duurzame energieopwekking kregen rond 2013 te weinig aandacht. We hebben daarom samen met diverse ROC’s in de periode 2014-2017 keuzedelen ontwikkeld waarin de leerling zich kan specialiseren. Op deze manier willen we de innovatie in de praktijk versneld opnemen in het ROC-onderwijs', zegt woordvoerder Jan Cromwijk namens Build Up Skills. Deze keuzedelen gaan onder meer in op het energetisch renoveren, duurzame energieopwekking, isolatiemaatregelen, samenwerking tussen installateur en bouwer, rekenmethodieken, et cetera. Ook soft skills zoals het stimuleren van samenwerking krijgen volop aandacht.

Bijscholing

Verder was er veel aandacht voor het ontsluiten van bestaand bijscholingsaanbod. Cromwijk: 'We hebben het bestaande bijscholingsaanbod geïnventariseerd en aangegeven welke skills bijscholing verdienen. Met behulp van Build Up Skills koppelen we daarom het cursusaanbod aan bepaalde beroepen, specialismen en ook aan de gewenste inhoud.'

Centraal in de e-learning methode staat de app die in de appstore gratis is te downloaden. Build Up Skills staat in de App Store, maar er is ook een Android-variant.

In de app kiest een gebruiker kiest daarin zijn beroep en afhankelijk van de keuze wordt een overzicht geboden van de e-learningcursussen die mogelijk interessant voor hem zijn. De cursussen zijn afgestemd op zijn niveau: MBO of HBO. Elk thema heeft een gratis online basiscursus ter oriëntatie. Thema’s zijn bijvoorbeeld duurzaam ontwerpen, duurzaam materiaalgebruik, prefab bouwen, diverse na-isolatietechnieken, luchtdicht bouwen en zonne-energie.

Deelname e-learning

Naast de functie als bijspijker-app, heeft Build Up Skills ook toegevoegde waarde in het reguliere onderwijs. Het is volgens Cromwijk onmogelijk dat ROC-docenten alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen kunnen bijbenen binnen het reguliere onderwijs. 'Het onderwijs moet zich flexibeler organiseren door studenten de ruimte te geven om een verdiepingscursus te volgen.' 

Ook interessant