Zoeken
Menu
Bijscholing voor installateurs cruciaal Foto: Shutterstock

De wereld van de bouw- en installatietechniek is volop in beweging. Technische ontwikkelingen, nieuwe normen, en wensen en eisen op het gebied van duurzaamheid vragen allemaal om actie vanuit de branche. Om bij te blijven is het nodig om je kennis actueel te houden. De website Kennisportaal.nu biedt een overzicht van alle mogelijkheden.

Uit de Radar2020 (Verkenning van belangrijke toekomst ontwikkelingen voor installatiebedrijven) en het eindrapport BuildUpSkills blijkt dat er nogal wat veranderingen op stapel staan. Zo staat er in te lezen: “De komende jaren zullen de feitelijke installatiewerkzaamheden steeds meer beïnvloed worden door enerzijds ICT (zowel communicatietechnologie als procestechnologie) en anderzijds door verandering in de relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat betekent dat je als monteur in de toekomst altijd alle up to date ICT-apparatuur op zak hebt. Zonder deze spullen kun je absoluut je werk niet meer doen. Anno 2025 voer je het merendeel van je handelingen online uit en gebruik je altijd de virtuele wereld om de reële wereld optimaal te kunnen aansturen. Zowel in nieuwbouw als oudbouw maar vooral ook in alle infrastructuur zit technologie dan tot in de haarvaten verwerkt. De intelligentie die hiermee is ingebouwd moet door monteurs optimaal benut worden.” 

Installeren nieuwe stijl 

En wat verderop: “Installeren nieuwe stijl heeft natuurlijk een directe impact op de installateurs. Hun dagelijkse bedrijfsvoering wordt daarbij direct beïnvloed, net als de feitelijke uitvoering van installatiewerkzaamheden. De dagelijkse werkzaamheden zullen anders georganiseerd worden, de uitvoering zal veel meer ict-gestuurd en ict-ondersteund worden. Flexibiliteit, reactiesnelheid en toegang tot moderne informatietechnologie staan daarbij voorop. De installateur krijgt nieuwe technieken ter beschikking, maar zal zich hier terdege in moeten scholen, wil hij daadwerkelijk een speler van belang blijven.” 

Technisch en sociaal 

Kennisportaal.nu brengt de opleidingen en cursussen in kaart die installateurs kunnen helpen om up to date te blijven. Bij het Kennisportaal Duurzame Bouw- en Installatietechniek zijn verschillende partners betrokken, zoals Otib, Kenteq en Uneto-VNI, maar ook tal van roc’s en InstallatieWerk opleidingsbedrijven. De opleidingen die worden aangeboden zijn deels technisch van aard, zoals de training Warmtepomp systemen en hybride warmtepomp, de training Solar Specialist en een cursus Thermodynamica. Aan de andere kant is er ook aandacht voor vaardigheden zoals samenwerken en communiceren. Bijvoorbeeld in de vorm van de training Interdisciplinair Vakmanschap, een gecombineerde leergang BIM voor bouw en installatie, en een (bij)scholing in de digitale vaardigheden voor technici.

Advies en ondersteuning 

Naast de producten zoals trainingen, opleidingen en cursussen is er ook een aanbod van diensten. Zo kan Kennisportaal bedrijven adviseren over energiezuinig of energieneutraal bouwen en de samenwerking tussen ketenpartners ondersteunen. Kennisportaal biedt interessante en nuttige opleidingen aan en is daarnaast goed op de hoogte van de mogelijkheden om de scholing te bekostigen. Een cursus of opleiding kan een flinke investering betekenen, maar er zijn vaak financiële middelen beschikbaar. Installatiebedrijven kunnen aanspraak maken op gelden uit het opleiding- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) en bouwbedrijven kunnen terecht bij Bouwend Nederland. Ook de overheid kan een rol spelen als het gaat om subsidie. De specialisten van het Kennisportaal helpen u graag bij de aanvraag van deze subsidies.

Bekijk de site Kennisportaal.nu eens. Het is sowieso goed om te weten wat het aanbod is, maar misschien heeft u wel een concrete opleidingswens.  

Ook interessant