Zoeken
Menu
​Virtual en augmented reality: de volgende hype? Of komt er méér? Foto: shutterstock

De hype rond 3D printen lijkt over het hoogtepunt heen. Zijn virtual en augmented reality de volgende? Of zitten deze technologieën al dichter bij de concrete toepassingen en hoe kan jij als w-installateur je vruchten er van plukken​?

Het Amerikaanse Gartner, bekend van de jaarlijkse hypecycle, denkt dit laatste. In de laatste Hype Cycle 2016 plaatsen de Amerikanen augmented reality helemaal onderin het dal van de desillusie.  Virtual reality is al een stap verder. De virtuele werkelijkheid zit in de laatste fase voordat de technologie concrete toepassingen gaat vinden. Gartner beschouwt zowel virtual als augmented reality als twee technologieën die je de komende jaren in de gaten moet gaan houden. Ze behoren tot de key technology trends.

Mixed reality

Kun je daar iets mee als installateur? Absoluut. Veel leveranciers van augmented reality systemen, een systeem waarbij extra informatie aan het beeld wordt toegevoegd, experimenteren momenteel met Hololens van Microsoft. Onlangs presenteerde het Amerikaanse Itamco hoe je met behulp van de Hololens werkinstructies kunt delen met monteurs op de werkvloer. Je legt als het ware een informatielaag over de werkplek heen. De Hololens voegt daar virtuele voorwerpen aan toe, die doordat ze in een hoge resolutie worden gerenderd, net echt lijken. Op die manier kun je nieuwe medewerkers snel trainen. Of ervaren monteurs van 3D-instructies voorzien hoe ze een bepaalde opdracht moeten uitvoeren. Ook het Japanse Canon experimenteert met dergelijke technieken, die een mix van realiteit en virtuele en toegevoegde realiteit bieden.

Handig voor monteurs

De mogelijkheden lijken momenteel schier oneindig. Andere bedrijven experimenteren met Google Glas achtige systemen, die gekoppeld zijn aan een database. SKF, fabrikant van onder andere lagers voor de machine-industrie, past dit toe. Monteurs kunnen met hun tablet of smartphone extra informatie opvragen over bepaalde onderdelen, enkel door het apparaat op het onderdeel te richten. Het SKF systeem werkt in twee richtingen: monteurs kunnen ook snel informatie op deze manier opslaan in de centrale database.

Papieren instructies verdwijnen

Wat kan dit voor installateurs gaan betekenen? Wel, over enkele jaren stoppen fabrikanten van bijvoorbeeld Cv-installaties geen instructiebladen meer bij hun ketels. De monteur ziet deze live op zijn smart glass verschijnen. Of kan ze eenvoudig oproepen als het nodig is. De vervolgstap om de monteur bij een specifieke vraag of probleem dan naar een bepaalde handeling toe te leiden is dan snel gemaakt. De koppeling naar een achterliggend IT-systeem zorgt er dan voor dat ook onervaren monteurs de juiste handelingen in de juiste volgorde uitvoeren. Het systeem registreert wat ze op dat moment zien en pas als ze naar het juiste onderdeel kijken, volgt de instructie. Het systeem reageert namelijk op bewegingen van het hoofd van de gebruiker.

Oplossing gebrek technici?

Een andere toepassing is dat onervaren monteurs vanaf afstand worden ondersteund door ervaren rotten in het vak. Die kijken vanuit het bedrijf mee, ongeacht waar de monteur zijn klus doet. Op deze manier wordt het eenvoudiger om nieuwe producten toe te passen. Dat vergt minder training. Tegelijkertijd wordt verwacht dat een technologie als augmented reality bijdraagt aan het oplossen van het tekort aan geschoolde technici. Technologie gaat echt helpen. Hou virtual en augmented reality daarom in de gaten. De hype is al lang voorbij. 

Ook interessant