Zoeken
Menu

Automatiseringsbedrijf CimPro uit Breda presenteert het energiebeheerssysteem SkySpark. Met dit softwarepakket kan het energieverbruik van verschillende locaties online worden gemonitord. De verkregen gegevens worden meteen inzichtelijk voor de gebruiker via een webportal. In tegenstelling tot klassieke energiebeheerssystemen hoeft de gebruiker niet zelf op zoek naar afwijkende patronen in het energieverbruik.

In het pakket kunnen een groot aantal ‘sparks’ (Engels voor ‘vlam’) worden gedefinieerd. Voorbeelden hiervan zijn: ‘koeling en verwarming draaien samen’ en ‘verlichting parking is actief gedurende de dag’. Dankzij deze ‘energieregels’ wordt de energiebeheerder meteen geattendeerd op afwijkingen t.o.v. de standaard en krijgt hij een e-mail met de oorzaak van het alarm. SkySpark is gebaseerd op JAVA, zodat het beschikbaar is voor Windows, Linux en zelfs Apple. De gebruikersinterface is compleet webbased en HTML5 compliant. Dit heeft het grote voordeel dat zowel PC- als SmartPhone-gebruikers het systeem kunnen raadplegen.

Ingebouwd
Klassieke energiebeheerssystemen generen heel wat grafieken, tabellen en rapporten, maar de energiebeheerder moet deze gegevens zelf interpreteren om op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen. Uniek aan SkySpark is dat via de energieregels heel snel afwijkende patronen kunnen worden opgespoord. Meer en meer energiebeheerders zijn zich reeds bewust van de noodzaak om meer te meten. Hierdoor krijgen ze echter veel meer gegevens te verwerken. Gebruikmaken van een geautomatiseerd hulpmiddel om afwijkende patronen op te sporen, is een belangrijke innovatie vooral voor complexe industriële installaties en multi sites.

CimPro BV
CimPro BV is leverancier van open besturingssystemen. Het gaat hierbij om systemen die opgebouwd zijn uit goed integreerbare standaardproducten die op industriële standaarden zijn gebaseerd. Een toenemend aantal leveranciers van industriële besturingssystemen conformeert zich aan deze standaarden. Hierdoor zijn steeds meer producten van verschillende fabrikanten onderling uitwisselbaar.

Ook interessant