Zoeken
Menu

Op 20 en 27 maart 2013 organiseerde Prognotice / Acto Informatisering B.V. een tweetal bijeenkomsten rondom de introductie van de nieuwe module Onderhoudscalculatie van Prognotice. Volgens Acto is de software van Prognotice de eerste die MJOP en onderhoudscalculatie geïntegreerd in één pakket aanbiedt. De onderhoudscalculatie laat continu de marge zien en geeft de calculator de mogelijkheid te spelen met de informatie.

Marge op contract als uitgangspunt
Of je nu begint met het maken van een MJOP (vaak gebaseerd op eenheidsprijzen) of met een gedetailleerde onderhoudscalculatie, de basisinformatie is in alle gevallen de componenten¬lijst. In Prognotice wordt deze verrijkt met taken die een bepaalde kostprijs hebben. In Prognotice worden arbeid, materiaal, materieel en derden als de belangrijkste kostendragers gezien die van invloed zijn op de prijs. In de gedetailleerde onderhoudscalculatie-module kan je nu op elk niveau correcties gaan aanbrengen op deze kostendragers, waarmee je direct invloed kan uitoefenen op de marge.

Koppeling met operationele proces
De informatie uit de calculatie (en/of het MJOP) vormt de basis die verder gebruikt kan worden in het operationele proces. Denk hierbij aan het bestellen van materialen, een gedetailleerde mansplanning, de aansturing van onderaannemers/ derden en de (financiële) afwikkeling van het werkorderproces. Via Prognotice-Talk kan deze informatie worden geïmporteerd en geëxporteerd in en vanuit alle ERP-pakketten, zoals bijvoorbeeld ActoService.

Doorrekenen diverse scenario's - Onderhoudspartij als adviseur
Vanuit de markt komt steeds meer de vraag naar open calculaties. Een MJOP is vaak gebaseerd op eenheidsprijzen en biedt deze transparantie dus niet. Door gebruik te maken van de onderhouds-calculatiemodule wordt voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer de prijs transparant en is ook direct inzichtelijk wat de marge op een contract is. Dat lijkt misschien wat onwennig, maar uiteindelijk zal het niet meer om de prijs gaan, maar om de onderbouwde adviezen die de onderhoudspartij kan geven richting de opdrachtgever om zijn pand zo (kosten)efficiënt mogelijk kan onderhouden. Hierbij spelen ook zaken als LCC, Total Cost of Ownership en het EPC een belangrijke rol. In Prognotice kunnen diverse scenario's worden uitgewerkt, waarbij de opdrachtgever inzicht krijgt in terugverdientijden van investeringen.

Over Prognotice / Acto Informatisering B.V.
Prognotice is de MJOP-software van Acto Informatisering B.V. Acto is marktleider op gebied van procesondersteunende software binnen de bouw, installatie en infra-branche. 

Ook interessant