Zoeken
Menu

Als u goede milieuprestaties wilt leveren, of u overweegt zich milieuvriendelijker te profileren, dan kunt u overwegen om een Levens Cyclus Analyse te gebruiken bij uw diensten en producten. Hiermee geeft u aan in hoeverre uw werk gevolgen heeft voor de totale milieubelasting. Het is een soort keurmerk.

Installateurs die langetermijncontracten aangaan, krijgen steeds vaker te maken met de totale levenscyclus van gebouwen. Wanneer naar de levenscyclus wordt gekeken, speelt de kwaliteit van de gebruikte materialen een grotere rol. Als een installateur bijvoorbeeld weet dat hij het onderhoud voor een bepaalde tijd gaat uitvoeren, kan het zinvol zijn om niet het goedkoopste product te kiezen, maar juist een duurzamer (duurder) product dat minder onderhoud vergt en kwalitatief beter is.

Een product dat goedkoop en gemakkelijk te produceren is, en ook heel lang meegaat, kan toch veel schadelijke gevolgen hebben bij de verwerking en verwijdering. Zo was asbest ook ooit zo’n ‘ideaal’ bouwmateriaal, maar bleek uiteindelijk bij verwerking zo schadelijk voor de gezondheid te zijn dat het verboden werd.

Een Levens Cyclus Analyse (LCA) van een product brengt de totale invloed van een product op het milieu in kaart. Daarbij telt de hele levenscyclus mee: van de winning van grondstoffen, tot de productie, het transport en het (her)gebruik van het voorwerp tot de afvalverwerking. Bij het uitvoeren van een LCA is het vaak mogelijk om (concurrerende) producten met elkaar te vergelijken.

LCA via softwareprogramma

Er zijn verschillende softwareprogramma’s om een LCA-studie mee te doen. Het gebeurt meestal volgens een vast stappenplan (ISO 14040). Hiervoor zijn milieugegevens nodig van alle processen uit de levenscyclus van het product. In sommige softwareprogramma's zijn al één of meer LCA-databases ingebouwd. Andere softwareprogramma's zijn zo ingericht dat de gebruiker zelf de benodigde databases kan inlezen.

Door het maken van een LCA krijgt u inzicht in de milieuprestaties van uw producten en grondstoffen door de hele waardeketen. Deze informatie kan een bijdrage leveren aan de besluitvorming en strategie binnen uw bedrijf en de communicatie naar buiten.

Het uitvoeren van een LCA kan al in enkele dagen. Voor meer informatie of hulp bij de uitvoering kunt u ook een beroep doen op milieu-adviesbureaus.

Ook interessant