Zoeken
Menu
'Doe niet mee aan de allerlaagste prijs' Afbeelding: Velux, Auteur: Michel Sombroek

'De allerlaagste prijs' is in de bouw- en installatiewereld volgens velen nog steeds leading of zelfs allesbepalend voor wie de opdracht krijgt. Daarbij maken opdrachtgevers dankbaar gebruik (of misbruik) van de crisis die bij tientallen bouw- en installatiebedrijven haar sporen diep heeft achtergelaten. Om te overleven, bieden deze ondernemingen een prijs die zelfs hun eigen bestaansrecht in gevaar brengt. Winstmarges tellen al lang niet meer. Kwaliteit evenmin. Helaas….

Het mag duidelijk zijn; ik juich deze ontwikkelingen allesbehalve toe. Daarom doen wij er als leverancier niet aan mee. Volgens mij hol je op deze manier je winstgevendheid uit en verlies je daarmee de kracht om te investeren in innovatie. En als je niet langer baanbrekend en grensverleggend bezig bent, dan raak je vroeg of laat je onderscheidend vermogen kwijt en steken andere bedrijven, landen en continenten, je straks voorbij. Uiteindelijk levert dat uitsluitend verliezers op.

Maar hoe voorkom je dat bedrijven hun prijzen dumpen? Door bijvoorbeeld mee te doen aan ketenintegratie. Hierbij werken bedrijven in de keten van een project met elkaar samen en leggen ze als één partij, één prijs neer. Daarbij maakt het eigen belang van elke, individuele onderneming, tijdelijk plaats voor het gezamenlijk belang van de keten. Op deze manier draai je de aanbestedingsprocedure om: voor welke prijs krijg je welke kwaliteit? De prestatie is dan leidend. Voorwaarde is wel dat elke deelnemer open en transparant is over de voorcalculatie en nacalculatie.

Een trend die deze ontwikkeling positief beïnvloedt, is de invoering van het prestatiecontract. Daarbij krijgt de opdrachtnemer niet alleen groen licht voor de realisatie van het project, maar ook voor het onderhoud ervan. En dat tegen een van tevoren vastgestelde prijs en voor een periode van tien tot twintig jaar. Wat levert deze nieuwe werkwijze op? Dat je als opdrachtgever - en opdrachtnemer - verder kijkt dan je laagste prijs. Want zonder passende kwaliteit, wordt het een hachelijke operatie, met - op termijn - een verliesgevend eindresultaat.

Ik weet zeker dat prijs en kwaliteit op deze manier op korte termijn weer in balans komen. Zoals het hoort en zoals iedereen het ook wilt. Laat u daarom in deze moeilijke tijden niet verleiden tot het dumpen van uw prijs, maar vertrouw op de kwaliteit van uw producten én op uw samenwerkingspartners.

Ook interessant