Zoeken
Menu
5 tips om bekwaam technisch personeel te vinden Tekst: Wiet Nanninga, Beeld: Shutterstock

Gastartikel | Technisch personeel in de installatiebranche wordt steeds schaarser. Maar wie nu slim is, kan toch beschikken over voldoende goede mensen. Kenteq, het kenniscentrum voor professionals in de techniek, geeft vijf tips voor installatiebedrijven.

Vroeger was alles beter. Het is een veel gehoord geluid in de installatiebranche. Daarmee wordt vaak verwezen naar schoolverlaters. Wie vroeger van school af kwam, zou beter zijn opgeleid dan de vakmensen van nu. Dat is natuurlijk niet waar. Wel zijn specialismen in de loop der tijd verdwenen doordat opleidingen algemener zijn geworden. Denk aan de opleiding voor een monteur elektrisch wikkelen. Verdwenen. Die van radio- en televisiemonteur? Verdwenen in de opleiding elektronica. De opleiding voor infra? Nog maar bij twee ROC’s in Nederland te volgen.

Scholieren kiezen om diverse redenen steeds minder voor technische opleidingen of maken deze niet af. Daar heeft de markt wel serieus last van. Bedrijven die anno 2018 nog steeds denken dat ze vanuit reguliere opleidingen voldoende nieuwe instroom zullen krijgen, vertrouwen te veel op vroeger tijden. Tegenwoordig moet u zélf mensen vinden die bepaalde opleidingen willen volgen. Dát is misschien wel de grootste ommekeer met vroeger. Graag geven we u vijf tips om grip te houden op bekwaam technisch personeel.

1. Speel eerder in op mogelijk personeelstekort

De installatiebranche verandert razendsnel. Stilstaan en blijven doen wat u al jaren deed, is geen optie meer. Deze tijd van grote veranderingen vraagt om het maken van strategische keuzes en het verzetten van bakens. Neem dus nu maatregelen om een serieus personeelstekort te voorkomen. Leid tijdig uw benodigde specialisten op en werf voortdurend actief naar nieuwe vakmensen in de schaarse poel die van de opleidingen afkomt.

2. Ontwikkel zelf opleidingen

Veel ontwikkelingen gaan voor het onderwijs te snel. Onderwijsprogramma’s zijn niet zo flexibel dat ze zich razendsnel laten herschrijven. Dat betekent dat u mensen veelal zelf op de werkvloer specialistische vakkennis moet bijbrengen. Dit kan met cursussen van technische opleiders en deels door begeleiding op de werkvloer. U kunt dus zelf een passende beroepsbegeleidende opleiding realiseren om tijdig over de juiste vakmensen te kunnen beschikken.

3. Stimuleer het doorleren onder uw personeel

De poel om uit te vissen wordt steeds kleiner. Minder jongeren kiezen voor een praktijkgerichte vakopleiding, waardoor een tekort aan technisch personeel ontstaat. Maak dus gebruik van de mensen die al bij u in dienst zijn. Stimuleer hen om door te leren. Goed nieuws: uit wereldwijd onderzoek blijkt dat in 2020 de helft van het personeelsbestand in de installatiebranche uit millenials bestaat, mensen geboren tussen 1980 en 2000. Een generatie die volgens onderzoekers training zeer belangrijk vindt en zich graag blijft ontwikkelen. Bied dit dus aan waar mogelijk en wijs hier ook op bij uw werving onder nieuw personeel.

4. Bied stageplaatsen aan

Bedrijven hebben moeite om mensen aan zich te binden. Hier kunt u op inspelen door bijvoorbeeld een stagiaire of BBL’er al aan uw bedrijf te binden terwijl deze nog op school zit. Na behalen van het diploma kan hij of zij dan direct aan de slag en binnen uw bedrijf doorleren voor vakman. Neem dus leerlingen en stagiaires onder uw hoede en werk hen intern op naar het gewenste niveau.

5. Maak uw behoeften duidelijk aan opleiders

Vroeger was alles beter? Welnee! Maar neem wel de toekomst van uw bedrijf in eigen hand en investeer in uw personeel. Dan wordt de toekomst in elk geval beter! Of blijft u écht liever wachten op die ene goede leerling die van het ROC komt? Met het risico dat die leerling dan niet de vakman is die u zoekt? Maak dus aan opleiders, zoals Kenteq, duidelijk aan welke vakmensen behoefte is, zodat opleiders hier op in kunnen spelen met beroepsgerichte cursussen en (deel)opleidingen.

Behoefte aan vakmensen?

Wist u dat Kenteq continu met bedrijven in gesprek is om cursussen en trainingen te verzorgen voor vakgerichte opleidingen? Neem gerust contact op onze accountmanagers om te zien of Kenteq ook iets voor uw bedrijf en in uw personeelsbehoefte kan betekenen: 088 - 444 99 00.

Dit gastartikel is geschreven door: Wiet Nanninga, Senior Accountmanager bij Kenteq, 06 – 25 09 28 11

Ook interessant